آوریل 10, 2020

شماره ۷۹ مجله شهامت از چاپ برآمد

شماره ۷۹ مجله شهامت از چاپ برآمد
به فضل خداوند متعال، شماره ۷۹ مجله شهامت در ۷۲ صفحه به چاپ رسید.

این مجله که از سوی عالمان جید، نویسندگان دیندار، محصلین و جوانان بیدار و هشیار اداره می شود مطالب زیادی سیاسی، علمی و ادبی را برای خوانندگان تقدیم می کند. همچنان می کوشد در مورد اشغال کشور و برای افشای جنایات، مظالم و حقایق زمینی و پنهانی اشغالگران همه واقعیت ها را برای ملت و به ویژه قشر جوان روشن بسازد.
شماره تازه شهامت را که در پهلوی مطالب فوق الذکر، تعداد زیادی مقالات تحقیقی نیز با خود دارد، به شما خوانندگان گرامی تقدیم می کنیم، امیدواریم که با روحیه عالی و شوق ادبی مطالعه نمائید.

شماره جدید مجله شهامت را از اینجا داونلود نمایید

Related posts