بیعت علماء سلفی افغانستان به قیادت شیخ عبدالعزیز نورستانی با امارت اسلامی : ویدیو

در نتیجه تلاش های کمیسیون دعوت و ارشاد و جلب و جذب امارت اسلامی افغانستان علمائ سلفی افغانستان به قیادت شیخ عبدالعزیز نورستانی در جریان یک مجلس بزرگ با امارت اسلامی بیعت کرد. در این مجلس محترم مولوی عبدالکبیر صاحب عضو شورای رهبری امارت اسلامی و مسئول کمیسیون دعوت و ارشاد و جلب و جذب … ادامه خواندن بیعت علماء سلفی افغانستان به قیادت شیخ عبدالعزیز نورستانی با امارت اسلامی : ویدیو