آوریل 10, 2020

مصاحبۀ اختصاصی رادیو صدای شریعت با محترم همت آخندزاده صاحب مسئول ارتباط خارجی تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی امارت اسلامی افغانستان

مصاحبۀ اختصاصی رادیو صدای شریعت با محترم همت آخندزاده صاحب مسئول ارتباط خارجی تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی امارت اسلامی افغانستان

رادیو صدای شریعت با محترم همت آخندزاده صاحب مسئول ارتباط خارجی تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی امارت اسلامی افغانستان مصاحبۀ اختصاصی انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم:

با استفاده از لینک های آتی مصاحبه را شنیده و داونلود کنید

https://archive.org/compress/onlineaudioconverter.com_202003/formats=METADATA,VBR%20MP3

داونلود مصاحبه از اینجا

Related posts