اعلامیه امارت اسلامی در مورد گروه فتنه انگیز داعش

اینکه گروهی بنام داعش یک گروه مرموز و ظالم است، امارت اسلامی افغانستان به نصرت الله متعال و به حمایت ملت مجاهد افغان آنرا از مناطق مختلف افغانستان رانده و تا کنون صرف در مناطق محدود شرقی کشور باقی مانده بودند، که در مقابل آنها عملیات تصفیوی جریان داشت و بالآخره مراکز آنها نیز تصفیه … ادامه خواندن اعلامیه امارت اسلامی در مورد گروه فتنه انگیز داعش