آوریل 10, 2020

سوانح مختصر شهید داملا محمد آصف (ادریس فاروقی) – تقبله الله

سوانح مختصر شهید داملا محمد آصف (ادریس فاروقی) – تقبله الله

عبدالله وحدت جوزجانی

شهید داملا محمد آصف مشهور به ادریس فاروقی – تقبله الله فـرزند عبدالقـدوس بای و نواسۀ حاجی خدای بیردی در سال ۱۳۷۲ هجری شمسی در قریه بالامردیان ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان در یک خانواده دیندار و مجاهدپرور به دنیا آمد.

او تحصیلات ابتدایی خویش را نزد ملا امام مسجد قریه خود آغاز کرد. سپس با پیروی از اسلاف برای کسب علوم بیشتر رخت سفر بست و به سنِ ١٢دوازده سالگی به قصد یکی از مراکز عملی به قریه پستلی ولسوالی الجهاد ولایت سرپل سفر نمود. وی چند مدت نزد عالم جید کشور الحاج مولوی غلام حضرت بغلانی در پستلی اکتساب علم نمود. شهید نامبرده به سنِ ١۶شانزده سالگی به ولسوالی فیروز نخچیر ولایت سمنگان رفت و آن جا به سلسله درسخوانی اش دوام داد. شهید فاروقی بنا بر شوق و ذوق فراوان جهادی، به سنِ ١٧هـفده سالگی مخفیانه با مجاهدین گشت و گذار می نمود. سپس به سنِ ١٨ هجده سالگی در ادامه سفر علمی خود به ولسوالی نهرین ولایت بغلان رفت و آن جا نزد اساتید جید زانوی تلمذ نهاد. پس ازان به سن ۱۹ سالگی در ولسوالی شولگره ولایت بلخ از فیوضات مولوی مصباح الدین صابری مستفید شد.

شهید ادریس فاروقی نیز همانند بسیاری از همدرسان و همنشینان خود به هدف والای استقلال کشور و حاکمیت نظام اسلامی، به مبارزه مسلحانه زیر چتر امارت اسلامی آغاز نمود و در عملیات های زیادی در ولسوالی های جوزجان دوشادوش دیگر مجاهدین سهم گرفت. او به سنگرهای داغ و خطوط مقدم جبهات می شتافت و شجاعانه می رزمید.

شهید داملا ادریس فاروقی در یکی از شب های تار در عملیات بر پوسته دفاعی ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان اشتراک داشت. پس از فتح پوسته، امرای جهادی به شمول مولوی صاحب عبیده، معاون والی ولایت جوزجان برای مشوره با هم نشسته بودند که ناگهان مرمی هاوان دشمن بالای آن ها اصابت کرد و مولوی صاحب عبیده و داملا ادریس شدیدا زخم برداشتند. مجاهدین زخمی ها را به یکی از کلینیک های آن منطقه رسانیدند، اما تقدیر این بود که فاروقی ندای اجل را لبیک گفته به تاریخ ۲۴ جنوری ۲۰۲۰ میلادی جام شهادت را نوشید و به آرمان همیشگی اش نائل شد. نحسبه کذالک والله حسیبه.

Related posts