آوریل 10, 2020

اعلامیه امارت اسلامی در مورد روش در برابر بیماری کرونا

اعلامیه امارت اسلامی در مورد روش در برابر بیماری کرونا

بسم الله الرحمن الرحیم

کرونا بیماری مقدر از جانب خداوند متعال است، که شاید به سبب سرکشی و گناه های انسان ها و اسباب دیگری آورده باشد.
ملت مسلمان ما باید این بیماری را تقدیر خداوندی بدانند و طبق رهنمودهای رسول الله – صلی الله علیه وسلم – روش اختیار کنند.
مطابق هدایات علمای کرام، دعاهای ماثوره را به کثرت ورد بکنند، قرآن کریم را بسیار تلاوت کنند، استغفار را به کثرت بگویند، صدقات و خیرات بکنند و به بارگاه خداوند متعال از گناهان شان توبه گار شوند.
همچنان تدابیر احتیاطی را که از سوی سازمان های صحی، داکتران و ماهران صحی رهنمایی شده است، رعایت کنند و حتی الوسع کوشش کنند تدابیر احتیاطی طبی عملی شود.
اما در عین حال باید از توکل بر خدواند متعال هم غافل نشوند، سراسیمگی، ترک احکام اسلامی و یا کار دیگری را انجام ندهند که خدا نخواسته بغاوت از دین باشد، تشویش مردم را اضافه کند و یا روحیه مردم را ضعیف بسازد.
ادارات جهانی صحی و بشری به مناطق زیر کنترول ما نیز نقش خود را در رسانیدن مواد، ادویه و کمک های مورد نیاز ادا نمایند، ما کاملا زمینه سازی می کنیم تا آمد و رفت شان مصئون باشد.
برادران تجار نیز باید بر اساس مسئولیت اسلامی و انسانی درین ایام مصیبت مردم خود را دست گیری کنند، از فایده نامشروع خودداری کنند، اجناس را قیمت نفروشند، از احتکار اجتناب ورزند و همدردی شان را با مردم بیفزایند. والسلام

امارت اسلامی افغانستان
۲۳/۷/۱۴۴۱هـ ق
۲۸/۱۲/۱۳۹۸هـ ش ــ 2020/3/18م

Related posts