آوریل 10, 2020

نگاهی مختصر به زندگی شهید قاری نظر گل صادق – تقبله الله –

نگاهی مختصر به زندگی شهید قاری نظر گل صادق – تقبله الله –

حماس پروانی // ترجمه : حبیب زاده

زندگی مستعار دنیا، خواه بسیار دراز باشد خواه کوتاه، امانت وزین و سنگین پروردگار – جل جلاله – است. قدوم انسان به دنیا نعمت است، اما تهی از آزمون ها، صعوبت ها، مشقت ها، تلخی ها و شیرینی ها نیست. این زندگی امانت را اگر کسی در فکر و نفاذ دین اسلام، مجاهده و دیگر فعالیت های دینی خرج کند، سبب کامیابی و خوشبختی او می گردد و خداوند متعال بر این بنده سعید خود در زندگی آینده و راستین نوازش می کند. این امانت و فلسفه آن، با سپردن آن به تاریخ مقرره، به پایان می رسد و دوباره در دنیا تکرار نمی شود.

شهید قاری صاحب نظر گل صادق – تقبله الله – (که یقینا صادق بود) کوه استوار همت، استقامت، ایثار، شجاعت، وفاداری و تعهد با امارت اسلامی بود.

او تمام سالیان اشغال امریکایی را، با تنِ نیمه خود عملا در سنگرها سپری نمود. شهید قاری صاحب در قلب رفقای خود جایگاه والای داشت و او نیز با رفقایش بسیار اخلاص، شفقت و همدردی داشت.

شهید قاری صاحب نظر گل صادق – تقبله الله – این امانت گران زندگی را به حیث یک مجاهد، با کمال کامیابی تا وقت موعود آن به پیش برد و با کسب مقام شهادت به مالک حقیقی آن سپرد. خداوند متعال زندگی ماندگار او را زیبا بسازد.

پیدایش :

شهید قاری صاحب نظر گل صادق پسر دلاور خان و نواسه پاچا میرخان به قوم احمدزی در سال ۱۳۵۴ هجری شمسی در قریه احمدزی ولسوالی کوه صافی ولایت پروان در یک خانواده دیندار به این جهان چند روزی چشم گشود.

آموزش :

شهید قاری صاحب نظر گل صادق – تقبله الله – آموزش های ابتدایی خود را در دیار هجرت در کمپ برکی (منطقه صوابی، ایالت خیبر پختونخوا) آغاز کرد و همزمان با دروس عصری اسباق دینی را نیز می خواند. او درس های عصری را در سال ۱۳۹۴ خورشیدی آغاز کرد و تا صنف دهم در همان کمپ در مکتب کمیشنری خواند. نیز درس های دینی را در حلقات مسجد و مدارس منطقه تا درجه ششم رساند. او درین مدت، در پهلوی درس های دینی وعصری ۱۶ پاره قرآن مجید را هم حفظ نمود. سپس صنف دوازدهم را در لیسه مرکزی ولایت ننگرهار به پایان رساند و سند فراغت از صنف دوازدهم را از همان لیسه در سال ۱۳۷۴ هجری شمسی به دست آورد.

جهاد و مبارزه :

او در حالیکه تازه از صنف دوازده فارغ شده بود، تحریک اسلامی طالبان به هدف برچیدن گلیم شر و فساد از کشور آغاز گردیده بود. شهید قاری صاحب بی درنگ به میدان وردک رفت و تحت رهبری شهید ملا مشر آخند به مبارزه خود در برابر شر و فساد آغاز نمود.

پس از مدتی، در حالیکه به سوی خانه خود روان بود، در ولسوالی پغمان از سوی ملیشه های سیاف گرفتار شد و سه ماه اسیر ماند. اما چون اسناد و شواهدی از پیش او پیدا نشده بود، رها کرده شد.

شهید صادق – تقبله الله – پس ازان تا تهاجم امریکایی ها به فعالیت های جهادی خود در سمت های مختلف دوام داد. بعضی از فعالیت ها و خدمات او را در سطور ذیل یادآوری می کنیم :

پس از فتح کابل، شهید قاری صاحب مسئولیت محاذ نظامی در خط اول ولسوالی شکردره را به عهده داشت، سپس هرگاه خط ها پیش رفت و مناطق شمالی فتح شد، او محاذ خود را در منطقه ماشین آب در مربوطات دو سرکه بگرام جا بجا ساخت و مسئولیت محاذ را نیز به عهده داشت. او تا تهاجم امریکایی ها، همچنان تا اخیر در خر سنگرهای داغ خط های مقدم جنگ و در اوضاع دشوار جنگی به مبارزه خود دوام داد.

در اوائل تهاجم امریکایی ها، قاری صاحب در منطقه قلعه نصرو در مربوطات ولسوالی بگرام بر اثر انفجار ماین زمینی زخمی شد و پای چپ خود را از دست داد. او تا لحظات عقب نشینی، در شفاخانه سردار محمد داودخان (یا شفاخانه چهار صد بستر) بستر و تحت درمان بود.

پس از عقب نشینی امارت اسلامی از شهرهای کشور، شهید قاری صاحب نظرگل صادق به کمپ شمشتو هجرت نمود و با استفاده از فرصت، دوره احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم را نزد مرحوم شیخ محمود شاه تیلوی تکمیل نمود.

مسئولیت ها در جهاد بر ضد امریکایی ها :

قاری صاحب نظر گل صادق در جهاد بر ضد امریکایی ها نیز به روند خستگی ناپذیر مبارزه خود دوام داده، مسئولیت های گوناگونی را در هجده سال جهاد و مقاومت انجام داد.

شهید قاری صاحب در حالی از حمایت قوی بزرگان امارت اسلامی برخوردار بود، که اخلاص و وفاداری از ویژگی های او شمرده می شد و او را مورد اعتماد بزرگان قرار داده بود. مسئولیت های ذیل درین سالیان جهاد و مقاومت به او سپرده شد و او با کمال امانت و دیانت داری انجام داد :

  • نخست : شهید قاری صاحب ۳ سال به حیث معاون ولایت پروان خدمت نمود.
  • دوم : سپس ۷ سال به حیث مسئول کمیسیون امور نظامی ولایت پروان وظیفه انجام داد.
  • سوم : یکسال باز هم به حیث معاون ولایت پروان ایفای وظیفه نمود.
  • چهارم : سال گذشته به حیث مسئول کمیسیون امور نظامی ولایت کاپیسا تعیین شد.

شهادت :

قاری صاحب نظر گل صادق بالاخره ساعت ۷ شب جمعه – ۲ ربیع الثانی ۱۴۴۱ هجری قمری مصادف با ۸ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی و ۲۹ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی – در حمله درون یا بی پيلوت امریکایی های استعمارگر به رتبه شهادت سرفراز شد. نحسبه کذالک والله حسیبه.

انا لله و انا الیه راجعون

Related posts