آوریل 10, 2020

آنکه عزت فروخت و اینکه عزت خرید

آنکه عزت فروخت و اینکه عزت خرید

استاد محمد

بلی، دقیقا در سیزدهم دسامبر سال ۲۰۰۱ میلادی، به دنبال ۹ روز بحث و مشاجره، شرکت کنندگان نشست بن در آلمان، که اعضای آن از جبهه متحد شمال گرفته تا سایر احزاب بود، توافقنامه‌ی را امضا کردند که ماده های مندرج آن عزت افغانستان را پَرپَر کرده و به باد هوا می ‌فرستاد.

یک ماده آن از دموکراسی و آزادی های بی حد و مرز زنان و دیگر ماده آن از نشاندن دست نشانده خارجی ها به کرسی رهبری افغانستان سخن می گفت و از همه‌ ماده ها مهم ‌تر آن، حشر کردن نیروهای جهانیان بر افغانستان و ناموس افغانستان بود.

کم نیست حرمت شرف و غیرت و وطن – آسان مباد این همه یکجا فروختن

بلی، امضا کردن که برای تویی آمریکایی، انگلستانی و استرالیایی و ….. اجازه است که مساجد، خانه و کاشانه این ملت را با خاک یکسان کنید، قرآن را به آتش بکشید و بر ناموس افغان ها تجاوز کرده و کودکان، جوانان و پیره مردان شان را با غول بمب های تان پارچه پارچه کنید، خارجی‌ها هم لبیک گفته و خیلی از گزینه های فوق را با کمالِ میل پی در پی به صحنه عمل در آوردند و ما این را می دانستیم که چنین می کنند. زیرا ماده قرآنی‌ ما می گوید : َلَا یَزالون یُقاتِلونَکم حتی یردوکم عَن دینکم إِنْ استطاعوا ….

و حالا، دقیقا ۱۹ سال از آن امضا گذشت و طالب با همه‌ی دردها و سختی ‌ها جهان را ناخن به دهن، برای شکست آمریکا نشاند و عزت فروخته شده را چنان خرید که با نقش امضای خود، برای اشغالگران و جهانیان فهماند که هیچ عسکری خارجی در این سرزمین حضور باید نداشته باشد، هیچ خارجی حق ندارد که در مورد ساختارِ نظام، تعین نمودنِ زعیمِ نظام و سرنوشت زنان مداخله داشته باشد، فقط و فقط افغان ‌ها در سایه شریعت اسلامی تمام حقوقِ خود را خود شان دارند.

Related posts