آوریل 04, 2020

دها تن مجاهدین از معسکر ابوعبیده ابن جراح رضی الله عنه فارغ شدند/ تصویری

دها تن مجاهدین از معسکر ابوعبیده ابن جراح رضی الله عنه فارغ شدند/ تصویری

در سلسله فراگیری تعلیمات نظامی و حربی این بار نیز دها تن از مجاهدین پس از تکمیل دورۀ آموزش و یادگیری تکنیک های نظامی و استفاده از سلاح های ثقیله و خفیفه فارغ شده و روانۀ سنگرهای جهاد شدند.

مجاهدین مذکور در این دورۀ آموزشی استفاده از هر نوع سلاح ثقیله و خفیفه را فراگرفته و همچنین تکنیک های نظامی و جهادی لازم و ضروری را نیز فرا گرفتند. که در این جا تصاویری از تمرینات نظامی آنها مشاهده نموده می توانید:

 

Related posts