آوریل 10, 2020

غور : یک قومندان بهمراه 25 تن از افراد و تمام سلاح و مهمات به مجاهدین تسلیم شد

غور : یک قومندان بهمراه 25 تن از افراد و تمام سلاح و مهمات به مجاهدین تسلیم شد

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ استوبه در مربوطات ولسوالی شهرک، یک تن قومندان اربکی ( ناصر ) بهمراه 25 تن از افراد و تمام سلاح و مهمات خود به مجاهدین تسلیم گردید.

افراد مذکور تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهند گشت و تا حد توان خود با مجاهدین امارت اسلامی همکاری خواهند کرد.

2020/3/21

Related posts