آوریل 10, 2020

اعلامیه کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی امارت اسلامی

اعلامیه کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی امارت اسلامی

چون مهاجران و مسافران افغانی از کشورهای همسایه به سبب ویروس کرونا و مشکلات دیگر به کشور خود بر می گردند و در شاهراه ها با مشکلات زیادی رو برو می شوند، بناءً به تمام شرکت های ترانسپورتی و مسافربری خبر داده می شود که سهولت های لازم و گسترده را برای برادران رنج دیده مهاجر خود آماده کنند، اگر ممکن باشد بس های مسافربری نرخ تکت های خود را کاهش بدهند و یا هم نرخ سابقه را نگه دارند.
درین مورد، شکایات زیادی به کمیسیون جلوگیری از سمع شکایات و تلفات ملکی رسیده است، که شرکت های مذکور درین شب و روزها نرخ تکت ها را افزایش داده اند و شمار سواری ها هم بیش از حد می باشد.
پس از بررسی های ما هم معلوم شد که شکایات مسافران بجا است. به همین اساس کمیسیون مذکور خبر می دهد که همه شرکت ها از چنین روش خودداری کنند. وگرنه با برخورد قانونی مواجه می شوند و مسئولیت آن به دوش خودشان خواهد بود.
همچنان کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی، به مسئولان ولایتی خود سفارش می دهد که در مناطق خود در اثنای مشکلات با مسافران همکاری کنند.

کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی
۲۷/۷/۱۴۴۱هـ ق ـــ ۳/۱/۱۳۹۹هـ ش
2020-03-22م

Related posts