آوریل 10, 2020

بغلان: 28 کارمند رژیم کابل در بغلان مرکزی با مجاهدین یکجا شدند

بغلان: 28 کارمند رژیم کابل در بغلان مرکزی با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، 28 عسکر،پولیس واربکی در  ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

افراد متذکره دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند وشهرت مختصر آنان قرار ذیل میباشد:

۱ـ سیدالله ولد عبدالمنان  باشنده قریه  قیصرخیل

۲ــ قاسم ولد فیض محمد  باشنده قریه  یکه توت وظیفه اربکۍ

۳ــ غلام دستگیر ولد غلام قادر  باشنده قریه  معلم اکبر وظیفه پولیس

۴ــ عبدالروف ولد بايخان  باشنده قریه  معلم اکبر

۵ــ عبدالبصیر ولد محمدنادر  باشنده قریه  معلم اکبر وظیفه پولیس

۶ــ عبدالجلیل ولد عبداللطیف  باشنده قریه  سرک هشت وظیفه عسکر

۷ــ نهضت یار ولد محمدرحیم  باشنده قریه  معلم اکبر وظیفه پولیس

۸ــ بهرام ولد مولانا شاه  باشنده قریه  معلم اکبر وظیفه پولیس

۹ــ محمدرسول ولد عبدالغني  باشنده قریه  معلم اکبر وظیفه عسکر

۱۰- شیرولي ولد حیات خان  باشنده قریه  معلم اکبر وظیفه عسکر

۱۱ــ سیدعلي ولد مرجان  باشنده قریه  معلم اکبر وظیفه عسکر

۱۲ـ عید محمد ولد عبدالرحیم  باشنده قریه  معلم اکبر وظیفه عسکر

۱۳ــ ګلدیان ولد گلستان  باشنده قریه  معلم اکبر

۱۴ــ غلام محمد ولد خان محمد  باشنده قریه  معلم اکبر

۱۵ــ اسلام الدین ولد حاجي قسیم  باشنده قریه  وردګ

۱۶ــ عبدالحکیم ولد عبدالخبیر  باشنده قریه  وردګ

۱۷ـ حمیدالله ولد وکیل  باشنده قریه  میراوحکیم خان وظیفه عسک

۱۸ــ احمدشاه ولد عبدالروف  باشنده قریه  وردګ

۱۹-قدرت الله ولد سیف الله  باشنده قریه  معلم اکبر وظیفه عسکر

۲۰ــ محمدظاهر ولد محمدطاهر  باشنده قریه  معلم اکبر وظیفه عسکر

۲۱- شاه محمد ولد شاه ولي  باشنده قریه  جرقشلاق وظیفه اربکی

۲۲-جمعه خان ولد غلام جان  باشنده قریه  معلم اکبر وظیفه پولیس

۲۳- اسلام الدین ولد نورالله  باشنده قریه  معلم اکبر وظیفه عسکر

۲۴- محمد یاسین ولد محمدایوب  باشنده قریه  معلم اکبردنده پولیس

۲۵-حبیب الله ولد نورګل  باشنده قریه  معلم اکبر وظیفه پولیس

۲۶-یارمحمد ولد عبدالمحمد  باشنده قریه  وردګ وظیفه پولیس

۲۷-نجیب الله ولد عبدالمحمد  باشنده قریه  وردګ وظیفه پولیس

۲۸- عبدالطیف ولد عبدالغفار  باشنده قریه  تاجک وظیفه پولیس

همه آنان به اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هر گز به اداره دست نشانده باز نمی کردند و از مجاهدین حمایت میکنند وبه دیگر عساکر اداره مزدور پیام داشتند که راه نجات وسعادت را بر گزینند وخود را قربانی منافع کفار ننمایند.

Related posts