آوریل 11, 2020

قندوز: دشمن وحشی در امام صاحب بشمول زنان واطفال، ۱۵ فرد ملکی بی دفاع را شهید و زخمی کردند

قندوز: دشمن وحشی در امام صاحب بشمول زنان واطفال، ۱۵ فرد ملکی بی دفاع را شهید و زخمی کردند

بر اساس خبر، طیارات اداره دست نشانده ومزدور منزل یک تن ملکی بی دفاع را  در منطقه یکه توت ولسوالی امام صاحب ولایت قندز بمباران کردند.

این وحشت دیشب انجام یافت که درنتیجه آن منزل عبدالرشید ملکی بی دفاع به خاک یکسان گردید و به شمول زنان و اطفال 11 تن ملکی درآن شهید و 4 تن دیگر زخمی شدند.

Related posts