آوریل 10, 2020

رژیم جنگ طلب و ملت مظلوم

رژیم جنگ طلب و ملت مظلوم

سخن روز :

به تاریخ دهم حوت، هرگاه پیمان پایان اشغال میان امارت اسلامی و امریکا امضا شد، افغان ها با جوش و ولوله ازان استقبال کردند، اما رژیم کابل نه تنها این پیمان را حمایت نکرد، بلکه از راه های مختلف تلاش کرد جلو تطبیق این پیمان صلح و آزادی کشور را بگیرد و زمینه را برای دوام اشغال برابر کند.

در توافقنامه امارت اسلامی و امریکا آمده است که نخست باید تبادله زندانیان انجام یابد و سپس گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. افغان ها به گفتگوهای بین الافغانی بسیار امیدوار بودند و هستند، زیرا گفتگوهای بین الافغانی می تواند جنگ کنونی را پایان بخشد و صلح سرتاسری را تامین کند.

اما رژیم کابل اگر از یکسو به بهانه های مختلف در برابر نشست های بین الافغانی موانع ایجاد می کند، از سوی دیگر به کشتار و شکنجه مردم مظلوم ملکی کمر بسته است، خانه های مردم ملکی را بمباردمان و دارایی شان را چور می کند. روز گذشته نیز ده ها نفر ملکی را در بخش های مختلف کشور شهید و زخمی کرد و با خسارات مالی مواجه ساخت.

۴ نفر ملکی در تاجک قشلاق ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز بر اثر بمبارد رژیم شهید شدند. همچنان رژیم کابل در منطقه یکه توت ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز نیز خانه های مردم ملکی را بمبارد کرد و در نتیجه ۱۱ نفر ملکی به شمول زنان و کودکان شهید و ۴ تن دیگر زخمی شدند.

عساکر اجیر اداره کابل در قلعه بخاری ولسوالی المار ولایت فاریاب خانه های مردم ملکی را آماج فیرهای توپ های دیسی قرار داد، که در نتیجه ۲ خانه ویران و ۴ نفر ملکی زخمی شدند.

همچنان افراد مسلح اداره کابل در منطقه غرک ولسوالی احمدآباد ولایت پکتیا بر مساجد و خانه های مردم ملکی هجوم بردند، مردم را لت و کوب کردند، خانه های دروازه ها را منفجر ساختند، فرش های مساجد را آتش زدند، دکان ها و دواخانه ها را متضرر ساختند و وسایط نقلیه مردم ملکی را با خود بردند.

این یک واقعیت مسلّم است که هیچکسی با کشتار و شکنجه مردم ملکی به پیروزی رسیده نمی تواند. جهتی کامیاب می شود که پشتیبانی ملت را با خود داشته باشد. مثلا همین اکنون می بینیم که مجاهدین با اینکه از نگاه مادیات ضعیف هستند، در برابر دشمن مجهز کامیاب می شوند. زیرا مجاهدین حمایت مردمی را با خود دارند و بالعکس دشمن از همکاری مردم برخوردار نیست.

نفرت مردم در برابر رژیم جنگ طلب روز بروز فزون تر می شود و مجاهدین با گذشت هر روز از همکاری بیشتر مردم برخوردار می شوند، حتی مردمی که در مناطق زیر کنترول دشمن زندگی می کنند با مجاهدین همکاری می کنند، تا گلیم وحشت و فساد رژیم کابل برچیده شود. همچنان افراد صف دشمن گروه گروه به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم می شوند و با ابراز نفرت از رژیم از دشمنی با مردم خود دست می گیرند. ازین پیشرفت ها معلوم می شود که دوره ظلم و وحشت رژیم کابل رو به پایان است و بعید نیست که افغان ها به فضل خداوند بزرگ دارای نظامی مستقل اسلامی شوند و قربانی های چند دهه شان به ثمر برسد. ان شاء الله تعالی.

Related posts