آوریل 10, 2020

دها تن مجاهدین از آموزش های نظامی معسکر نظامی خالد بن ولید “رضی الله عنه” فارغ شدند/ تصویری

دها تن مجاهدین از آموزش های نظامی معسکر نظامی خالد بن ولید “رضی الله عنه” فارغ شدند/ تصویری

در سلسله فراغت مجاهدین از آموزش های نظامی، این بار دها تن مجاهدین از معسکر نظامی خالد “رضی الله عنه” فارغ شدند.

مجاهدین تازه فارغ شده، یک دوره کامل فراگیری دروس نظامی، کورس های شرعی و پروگرام های اخلاقی را از اساتید ماهر نظامی و علماء کرام به تمام رسانده و پس از آن در قطعات نظامی منظم رهسپار سنگرهای گرم جهاد شدند.

در جریان تعلیمات نظامی و حربی استفاده از هر نوع سلاح های ثقیله و خفیفه و روش ها و تاکتیک های مقابله با دشمن را فرا گرفتند.

در این دوره تعلیمی به تعداد سیصد و پنجاه تن مجاهدین فارغ شدند که شما تصاویری از تدریب و اعداد مجاهدین فارغ شده از معسکر مذکور را در تصاویر ذیل مشاهده می کنید:

Related posts