آوریل 04, 2020

جوزجان: یک تن اربکی درآقچه کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر پوسته دشمن درمنطقه پل نوع ولسالی اقچه ولایت جوزجان حمله کردند.

حمله  ظهر دیروزصورت گرفت ویک تن اربکی کشته شد.

Related posts