آوریل 10, 2020

بغلان: 13 کارمند اداره مزدور در بغلان مرکزی با مجاهدین یکجا شدند

بغلان: 13 کارمند اداره مزدور در بغلان مرکزی با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، 13 عسکر، پولیس واربکی در  ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

افراد متذکره   دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته وامروز  با مجاهدین پیوستند ومجاهدین نیز ازآنان به گرمی استقبال نمودند وشهرت مختصرآنان قرار ذیل میباشد:

۱ـ عبدالشکور ولد محمد نبي  باشنده قریه  جرقشلاق  وظیفه پولیس

۲ــ محمدقسیم ولد محمد بشیر  باشنده قریه  جوهرتپه  وظیفه اربکی

۳ــ نصرت الله ولد عصمت الله  باشنده قریه  نواباد شهرکهنه  وظیفه پولیس

۴ــ مطیع الله ولد عبدالحبیب  باشنده قریه  جوکنه  وظیفه پولیس،

۵ــ دادالله ولد عبدالودود  باشنده قریه  منگل  وظیفه پولیس،

۶ــ بشیراحمد ولداخترمحمد  باشنده قریه  وردګ

۷ــ فیض محمد ولد غلام رسول  باشنده قریه  معلم اکبر

۸ــ سیف الرحمن ولد سیدرحمن  باشنده قریه  عرب تپه  وظیفه پولیس

۹- قربان نظر ولد خداداد  باشنده قریه  شهرکهنه  وظیفه اربکی

۱۰-شیرگل ولد غلام رسول  باشنده قریه  معلم اکبر

۱۱- عبدالغني ولد محمدمنصور  باشنده قریه  شهرکهنه ناجو  وظیفه عسکر

۱۲- شریف الله ولد حمیدالله  باشنده قریه  اتفاق  وظیفه عسکر

۱۳- جمعه گل ولد امین الله  باشنده قریه  تاجک  وظیفه اربکی

همه آنان  از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره مزدور باز نمی گردند وبه بقیه عساکر اداره پیام دادند که از این بیشتر دین وجان شان را برای منافع چند اوباش ومزدور تباه نکنند وبه مجاهدین یکجا شوند.

Related posts