آوریل 10, 2020

لغمان: عساکردشمن در علیشنگ منازل مردم عامه را تخریب کردند ویک طفل را شهید نمودند

بر اساس خبر، عساکر اداره مزدور  درمنطقه دره سالاب ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان منازل مسکونی  را هاوان کاری کردند.

این وحشت پری شب صورت گرفت که دراثران شمار زیاد منازل مردم عامه مورد اصابت قرارگرفت وتخریب گردید ویک طفل که گسفند چران را وحشیانه به شهادت رساندند.

Related posts