آوریل 10, 2020

جوزجان: یک عسکر در آقچه با مجاهدین پیوست

بر اساس خبر، یک عسکر بنام ذبیح الله فرزند ابراهیم  در  منطقه حیدر آباد  ولسوالی آقچه ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی پیوست.

عسکرمتذکره  دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته  وامروز با مجاهدین پیوست.

Related posts