آوریل 11, 2020

بدخشان: یک تن پولیس در تشکان با مجاهدین پیوست

بر اساس خبر، یک تن پولیس بنام عزیز الله  درمنطقه پرانی  ولسوالی تشکان ولایت بدخشان با مجاهدین امارت اسلامی پیوست.

پولیس متذکره دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته  وامروز با مجاهدین پیوست.

Related posts