آوریل 10, 2020

راپور ویدیویی الاماره “وحشت دشمن در خان آباد قندوز” نشر شد

راپور ویدیویی الاماره “وحشت دشمن در خان آباد قندوز” نشر شد

چند روز پیش عساکر وحشی اداره کابل ساحات مسکونی در منطقه توت مزار ولسوالی خان آباد ولایت قندوز  را هدف حملات توپخانه یی و بمباران هوایی قرار دادند که در نتیجه 10 تن از باشندگان ملکی شهید و 2 تن دیگر شان زخمی شدند.

همکار استویوی الااره دربارۀ این وحشت دشمن راپور ویدیویی ترتیب نموده است که با استفاده از لینک های آتی می توانید این راپور ویدیویی را در کیفیت های مختلف داونلود و تماشا کنید:

کیفیت عالی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل

Related posts