آوریل 10, 2020

راپور ویدیویی ستودیوی الاماره (جشن پیروزی) به نشر رسید

راپور ویدیویی ستودیوی الاماره (جشن پیروزی) به نشر رسید

استودیوی الاماره مربوط بخش سمعی و بصری کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی افغانستان، راپور ویدیویی شماره (۵۷۳) خود را تحت عنوان (جشن پیروزی) به نشر رسانید.
این راپور به جشن باشنده گان و مجاهدین ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل به مناسبت تجلیل دھم حوت یا پیمان پایان اشغال، اختصاص یافته است.
برای داونلود و تماشای  این راپور از لینک های ذیل استفاده می توانید.

کیفیت عالی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل

Related posts