می 27, 2020

نیمروز : سیلاب ها در خاشرود و چخانسور به مردم زیان وارد کرده است

نیمروز : سیلاب ها در خاشرود و چخانسور به مردم زیان وارد کرده است

از ولایت نیمروز اطلاع رسیده است که روز گذشته، در سیلاب باران

های شدید، در ولسوالی های خاشرود و چخانسور به مردم ملکی زیان سنگین وارد گردیده است .

در این سیلاب ها، به خانه ها، فصل ها و مواشی مردم زیان وارد گردیده است .
2020/4/3

 

 

 

Related posts