می 27, 2020

مراسم باشکوه دستار فضیلت در ولسوالی های کوهستانات و سوزمه قلعه ولایت سرپل برگزار گردید/تصویری

مراسم باشکوه دستار فضیلت در ولسوالی های کوهستانات و سوزمه قلعه ولایت سرپل برگزار گردید/تصویری

در سلسله فراغت حفاظ قرآن کریم در ولایات، این بار در ولایت سرپل نیز تعدادی از حفاظ قرآن کریم پس از تکمیل حفظ قرآن کریم فراغت حاصل کردند. در مدرسه زید بن ثابت رضی الله عنه در منطقه تنزیل مربوط ولسوالی سوزمه قلعه (22) تن حفاظ و در مدرسه امام ابوحنیفه رحمه الله در منطقه خاوال مربوط ولسوالی کوهستانات (6) تن حفاظ و در مدرسه تعلیم القرآن در منطقه جرغان مربوط ولسوالی کوهستانات نیز (14) حفاظ در جریان مراسم باشکوهی دستار فضیلت و فراغت از سوی مسئولین محلی معارف ولایت سرپل و علماء کرام بر سرهایشان نهاده شد.

در مراسم های یادشده علماء کرام، بزرگان قومی، طالب العلمان و مردم عام ملکی شرکت کرده بود. که در جریان مراسم از سوی تعدادی از علماء خطابیه های دینی و علمی بیان گردید. که بیانیه های مفید و ارزشمندی ایراد نمودند.

همکار ما از جریان مراسم های مذکور تصاویری ارسال کرده است که در ذیل مشاهده می کنید:

Related posts