می 27, 2020

اعلامیه امارت اسلامی در مورد تخطی های مکرر جهت مقابل از توافقنامه امضا شده با امریکا

اعلامیه امارت اسلامی در مورد تخطی های مکرر جهت مقابل از توافقنامه امضا شده با امریکا

به تاریخ ۲۹ ماه فبروری سال جاری میلادی، امارت اسلامی افغانستان توافقنامه صلح را با ایالات متحده امریکا امضا نمود، که سپس شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز این توافقنامه را تائید کرد و جهان نیز آن را ستود و آنرا چهارچوب خوبی برای حل معضل افغانستان خواند.
امارت اسلامی تا اکنون به توافقنامه متعهد مانده و مواد آن را کاملا رعایت کرده است. مقامات امریکایی نیز پذیرفته اند که نیروهای امارت اسلامی بر توافقنامه انجام یافته عمل کرده اند. امارت اسلامی برای مذاکرات با جهات افغانی نیز بارها آمادگی نشان داده است، تا به حل دائمی و صلح سرتاسری در کشور برسیم. اما پیش از ان باید طبق توافقنامه پنج هزار زندانیان امارت اسلامی رها شوند، که متاسفانه تا اکنون به بهانه های مختلف به تاخیر افتاده است.
به اساس توافقنامه امضا شده، تا آنکه در نتیجه مذاکرات بین الافغانی توافق جداگانه ای با جهات افغانی صورت نگرفته و به آتش بس همه جانبه نرسیده ایم، امارت اسلامی بر تمام مراکز نظامی اداره کابل، اعم از اینکه در مناطق روستایی باشد یا شهری، حملات انجام داده می تواند، اما امارت اسلامی بازهم از این کار دست گرفته است، نه در شهرهای بزرگ بر مراکز آنها حملات انجام داده و نه هم مراکز بزرگ نظامی آن ها را مورد عملیات قرار داده اند، تنها بر بعضی پوسته های مناطق روستایی که مردم ازان بسیار به تکلیف هستند حملات انجام شده، که آن هم نسبت به سال گذشته بسیار کم است. اما از جانب امریکایی و همکاران داخلی و خارجی آن ها تخطی های علنی در برابر ما صورت گرفته، که درج ذیل می باشد:
– رهایی ۵ هزار زندانیان به دلایل غیر موجه تا اکنون به تاخیر افتاده است.
– بر مراکز مجاهدین که در ساحات جنگی هم نیست، مکررا حملات صورت گرفته است.
– بر جاهای زیادی به شمول مردم ملکی از سوی نیروهای امریکایی و داخلی چاپه زده شده.
– در اماکن مردم ملکی حملات بی مورد درون و بمباردمان انجام یافته.
– در ساحات زیر کنترول ما، بر مجاهدین عادی که پهره می کنند یا در حال رفتن در راه می باشند و هیچ درگیری هم در ان جا رخ نداده باشد، حملات درون صورت گرفته است.
– در هلمند، قندهار، فراه، قندوز، ننگرهار، پکتیا، بدخشان، بلخ و دیگر بخش های کشور سرپیچی های زیادی از توافقنامه شده، که ما جزئیات آن را از طریق کانال ارتباطی وقت به وقت با امریکایی ها شریک هم ساخته ایم.
چون درین موارد شاهد بی پروای های پیهم هستیم، از جهت امریکایی جداً می خواهیم که خودشان هم محتویات توافقنامه را رعایت کنند و دیگر همکاران شان را نیز به رعایت کامل توافقنامه متوجه بسازند.
هر گونه حملات، چاپه ها و بمباردمان بر مجاهدین امارت اسلامی در علاوه از ساحه و وقت مشخص جنگ، اعمال تحریک کننده و تخطی های علنی است، اگر این تخطی ها دوام یابد، فضای بی اعتمادی به میان می آید و نه تنها به توافقنامه زیان می رساند؛ بلکه مجاهدین را نیز به واکنش متقابل مجبور می سازد و سطحه جنگ را بلند خواهد برد.

امارت اسلامی افغانستان
۱۲/۸/۱۴۴۱هـ ق
۱۷/۱/۱۳۹۹هـ ش ــ 2020/4/5م

Related posts