می 27, 2020

بدخشان: 10 کارمند رژیم کابل در بهارک با مجاهدین یکجا شدند

بدخشان: 10 کارمند رژیم کابل در بهارک با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، 10 کارمند رژیم کابل در قریه سرشهر ولسوالی بهارک ولایت بدخشان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

افراد متذکره  دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته  وپری روز با مجاهدین پیوستند ومجاهدین نیز ازآنان به گرمی استقبال کردند وشهرت مختصرآنان قرار ذیل میباشد:

۱: قومندان نجیب الله ولد محمد انور

۲: شکرالله ولد عبدالقیوم

۳: مسعود ولد همراه خان

۴: عبدالواحد ولد نور علي

۵: مختار ولد حاجي زلف علي

۶: عبدالمحسن ولد عیاضي.

۷: کریم الله ولد برات محمد

۸: فائز ولد نعمت الله

۹: ایام الدین ولد جمهو

۱۰: نظام الدین ولد امیرالدین

همه آنان تعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند و6 میل کلاشینکوف را نیز به مجاهدین تسلیم دادند.

Related posts