می 27, 2020

اداره کابل، پناه دهنده فتنه گران

اداره کابل، پناه دهنده فتنه گران

سخن روز :

مقامات اداره کابل ادعا کرده اند که مسئول گروه فتنه گر داعش برای افغانستان را با شماری از جنگجویانش در اثنای عملیات گرفتار کرده اند. حال اینست که شخص یاد شده اصلا گرفتار نشده، بلکه همانند صدها افراد دیگرش به اداره مزدور کابل پناه برده و از پناه برخوردار شده است.

این بار اول نیست که فتنه گران داعش به اداره کابل پناه برده اند. در سال ۲۰۱۸میلادی، هلیکوپترهای اداره کابل به شمول مسئول و معاون ولایتی، ۲۰۰ تن جنگجویان داعش را در ولایت جوزجان، زمانی از چنگ مجاهدین نجات دادند که در نتیجه عملیات کوبنده در محاصره شدید قرار داشتند.

همچنان هرگاه در اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی، امارت اسلامی گلیم فتنه گران داعش را از ننگرهار برچید، حدود هزار تن داعشی ها به رژیم کابل پناه بردند و خود را نجات دادند.

پس از شکست در ننگرهار، افراد باقی مانده داعش به کنر رفتند، و دران جا نیز در ماه مارچ سال جاری میلادی با شکست شرمناک مواجه شدند و صدها تن شان را اداره کابل در پناه خود گرفتند.

نفر تازه تسلیم شده نیز ازان عناصر باقی مانده ای است که در برابر مجاهدین امارت اسلامی پاهایش لغزیده بود و پس از تسلیمی، بالاخره خود را از داخل یک مرکز استخبارات اداره کابل به رسانه ها نشان داد.

اداره کابل پیشتر پیروزی مجاهدین در برابر فتنه گران داعش را به خود منسوب کرده بود و اکنون تسلیمی یک مقام بلندرتبه این گروه را نیز رنگ دیگری می دهد، تا خود را پیروز نشان بدهند. اما این به اثبات رسیده است که اداره کابل و بادارانش هیچگاه حقیقتا در برابر داعش نجنگیده اند، بلکه همواره در اثنای عملیات های مجاهدین امارت اسلامی به نجات این فتنه گران شتافته اند.

Related posts