می 27, 2020

بادغیس : یک تن عسکر در سنگ آتش به مجاهدین تسلیم شد

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که امروز صبح یک تن عسکر ( دین محمد ولد جان محمد ) در مربوطات ولسوالی سنگ آتش، در اثر تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهای حاصل نموده و به مجاهدین تسلیم شده است.
2020/4/5

Related posts