می 25, 2020

مراسم دستار فضیلت حفاظ و قاریان در ولایات بلخ، قندوز و لغمان برگزار گردید

مراسم دستار فضیلت حفاظ و قاریان در ولایات بلخ، قندوز و لغمان برگزار گردید

مراسم باشکوه فراغت حافظان در چندین ولسوالی ولایت بلخ برگزار شد. 8 تن حافظان در مدرسه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه در منطقه قلعه جمعه خان ولسوالی البرز، 12 تن حافظان در مدرسه دارالعلوم المدینة المنوره در منطقه احمدآباد عربی مربوط ولسوالی چهاربولک و 8 تن حافظان در مدرسه صدیقیه مربوط ولسوالی بلخ در جریان مراسم و با شرکت جمع عظیمی از علماء کرام، بزرگان قومی، و باشندگان محل دستار فضیلت فراغت و حفظ قرآن کریم بر سرهایشان نهاده شد.

همچنین 15 تن حافظان از مدرسه دارالقرآن در منطقه کلباد ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز و 4 تن در مدرسه انوارالقرآن در منطقه گنجاون مربوط ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان در جریان مراسمی بمناسبت فراغت دستار فضیلت از سوی علماء کرام بر سرهایشان نهاده شد.

مراسم های فوق الذکر از سوی مسئولین محلی کمیسیون تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی امارت اسلامی و با شرکت جمع کثیری از علماء منطقه، بزرگان قومی، طالب العلمان و مردم محل دایر گردید و از سوی تعدادی از علماء برای شرکت کنندگان خطابیه های دینی و علمی بیان گردید.

علماء کرام بر فراگیری علوم دینی و عصری اصرار نموده و مردم را تشویق کردند که فرزندان خود را به مدارس بفرستند تا با تحصیل علم دین، سعادت و خوشبختی زندگی دنیوی و اخروی را حاصل کنند.

Related posts