می 25, 2020

مصاحبه مولوی شمس الدین شریعتی صاحب، مسئول ساحوی کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی پیرامون پیمان پایان اشغال با مجله څرک

مصاحبه مولوی شمس الدین شریعتی صاحب، مسئول ساحوی کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی پیرامون پیمان پایان اشغال با مجله څرک

سوال : امارت اسلامی به تاریخ دهم حوت پیمان پایان اشغال را در دوحه، مرکز کشور قطر امضا کرد. از نگاه شما، کدام عواملی است که امریکایی ها را آماده ساخت تا از غرور و خودخواهی شان دست گرفته، به اراده دینی و ملی افغان ها سر بگذارند ؟

جواب : بسم الله الرحمن الرحیم – حامدًا و مصلیًا :

بلی، تاریخ دهم حوت پیمان پایان اشغال در دوحه مرکز کشور قطر، باب جدیدی را برای افغانستان رقم زد. عواملی که آمریکایی ها را از مرکب تکبر شان پایین کرد، اولا مقاومت دوامدار و خستگی ناپزیر ملت غیور و مؤمن افغانستان، به خصوص تدبیر و مقاومت رهبری متعهد، وفادار و با همت امارت اسلامی افغانستان، ثانیاً : ضربات کوبنده مجاهدین سرسپرده امارت اسلامی، علی الخصوص حملات مجاهدین فدایی بر مخفیگاه های امریکایی ها و سایر اشغالگران در نقاط مختلف کشور، سوم : موقف منطقی امارت اسلامی در قبال معضل کنونی کشور به ویژه پایان اشغال، چهارم : درک حساسیت کشورهای منطقه از حضور نظامی امریکا در افغانستان به واسطه روابط و مساعی سیاسی امارت اسلامی. پنجم : پی بردن امریکایی ها به اشتباه بنیادی سیاسی شان، که عبارتست از ارزیابی نادرست وفاداری و وابستگی افغان ها به ارزش های دینی شان و نیز درک سطحی جغرافیه و تاریخ افغانستان.

سوال : جناب مولوی صاحب ! شما پیمان را مطالعه کرده باشید. نمایندگان سیاسی و تیم مذاکراتی امارت اسلامی درین پیمان تا چه اندازه توانسته اند از داعیه بر حق امارت اسلامی و آرمان های مردم مجاهد افغانستان دفاع و تمثیل کنند ؟

جواب : درست، من متن پیمان پایان اشغال را مطالعه کردم، به کمال متانت و هوشیاری نماینده گان سیاسی و تیم مذاکراتی امارت اسلامی ارج می گذارم که توانستند با درک مسؤليت های اسلامی، ملی و تاریخی، و با روحیه آزادی خواهی شان، از مجاهدین و ملت جهاد پرور افغانستان درست نمایندگی کنند، وهمه جوانب حقوقی، سیاسی، تاریخی و ملی را در نظر گرفتند، چنانکه پیمان پایان اشغال مورد تائید و صحه گذاری همه مبصرین و حقوق دانان نیز گردیده است. همچنان از لحاظ تاریخی، نماینده گان سیاسی امارت اسلامی توانستند برای ملت مسلمان افغانستان روز و تاریخی را رقم بزنند که در گذشته نزدیک، تجربه نکرده بودند. این به واقعیت جای ستایش است.

سوال : پس از امضای پیمان، پیام شما به مردم افغانستان چیست ؟

جواب : پیام من برای ملت درد دیده و رنج کشیده افغانستان اینست که بیش از پیش، داعیه برحق امارت اسلامی را لبیک گفته، دوشادوش برادران مجاهد خود پرچم پر افتخار امارت اسلامی افغانستان را بلند نموده، در اخذ استقلال کشور عزیزمان قدم به قدم سهیم شوند و با استفاده از همچون فرصت تاریخی، در استقرار نظام کامل اسلامی همکار شوند، تا آرمان شهدا و بازمانده گان شان به نصرت الله متعال تحقق پیدا کند، به امید چنین روزی. والسلام.

Related posts