می 25, 2020

بدخشان: دشمن وحشی در ارگو بالای مراسم یک عروسی بمباران کردند

بر اساس خبر، طیارات دشمن وحشی در منطقه اسپینگل  ولسوالی ارگو ولایت بدخشان بالای یک مراسم عروسی بمباران کردند.

این وحشت دیشب انجام یافت که دراثران یک فرد بی دفاع ملکی بنام حمیدالله درآن به شهادت رسید.

Related posts