می 25, 2020

پکتیا: یک تن پولیس در احمد اباد با مجاهدین پیوست

بر اساس خبر، یک تن پولیس  بنام مامور گل فرزند سهارگل باشنده قریه وچ غرک ولسوالی احمد اباد ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.

پولیس متذکره  دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته  ودیروز با مجاهدین پیوست.

Related posts