می 26, 2020

غزنی: یک تن اربکی در واغظ با مجاهدین پیوست

بر اساس خبر، یک تن اربکی بنام عبدالمتین فرزند نقرالدین باشنده قریه عالم خیل ولسوالی واغظ ولایت غزنی با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.

اربکی متذکره دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته  ودیروز با مجاهدین پیوست.

Related posts