می 25, 2020

پکتیکا: 3 تن پولیس در وازه خوا کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر پولیس اداره مزدور

درنزدیک بازار ولسوالی وازیخواه ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله ظهر دیروزصورت گرفت و3 تن پولیس جابجا کشته شدند.

Related posts