می 25, 2020

لوگر: یک عسکر در مرکز کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بریک پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه سرسنگ مربوطات مرکز ولایت لوگر حمله کردند.

حمله با سلاح لیزری صورت گرفت ویک عسکر دشمن جابجا کشته شد.

Related posts