می 25, 2020

بغلان: بالای عساکردشمن در پلخمری حمله صورت گرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر عساکر اداره مزدور درمنطقه تپه کوتل سرخ ولسوالی پلخمری ولایت بغلان  حمله کردند.

حمله امروز هنگامی صورت گرفت که عساکر دشمن میخواستند پوسته شان را ترمیم کنند که دراثران به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.

Related posts