می 25, 2020

بغلان: دشمن وحشی در پلخمری یک منزل را تخریب ویک خانم را به شهادت رساندند

بر اساس خبر، عساکروحشی دشمن درمنطقه گدای خیل ولسوالی پلخمری ولایت بغلان خانه های مردم را تحت آتش توپخانه قرار دادند.

این وحشت امروزصورت گرفت که دراثران یک خانه افراد بی دفاع ملکی تخریب گردید ویک خانم به شهادت رسید.

Related posts