می 27, 2020

پکتیکا: طیاره درون امریکایی ها در دیله یک خانه را بمباران نمود

بر اساس خبر، طیاره درون عساکر اشغالگر امریکایی،  درنزدیک کوچله بازار ولسوالی دیله ولایت پکتیکا یک منزل افراد بی دفاع ملکی را بمباران کردند.

این وحشت بالای خانه حاجی ظاهر شاه اکا صورت گرفت که دراثران خانه وی کاملا تخریب گردید و2 عراده موتر تراکتور و8 تخته شمسی تخریب گردید.

قابل ذکر است این حملات وحشی امریکایی برملا از مواد موافقت نامه تخطی بحساب می رود وهیچ نوع توجیهی ندارد.

Related posts