می 26, 2020

نیمروز : تعدادی مجاهد از معسکر نظامی عمر فاروق (رض) فراغت حاصل کردند

نیمروز : تعدادی مجاهد از معسکر نظامی عمر فاروق (رض) فراغت حاصل کردند

در سلسله فراغت مجاهدین از معسکرات نظامی در ولایات مختلف کشور، این بار تعدادی مجاهدین امارت اسلامی از معسکر عمرفاروق(رضی لله عنه) در مربوطات ولایت نیمروز، از دورۀ شرعی و فراگیری دانش و تاکتیک های نظامی فارغ شده اند.

مجاهدین مذکور، روش استفاده درست از انواع سلاح ها، مهارت های لازم جنگی، تاکتیک های نظامی را تکمیل نموده و همچنین از دوره شرعیات فارغ شده و رهسپار صفوف جهادی شدند.

در ذیل تصاویری از جریان تمرینات ورزشی و نظامی آنها را مشاهده می کنید:

Related posts