می 26, 2020

ویدیویی رهایی 48 عسکر و پولیس رها شده در قندوز نشر شد

ویدیویی رهایی 48 عسکر و پولیس رها شده در قندوز نشر شد

48 تن از عساکر و پولیس اداره کابل از سوی امارت اسلامی در ولایت قندوز رها شدند. به هریک از آنها یک جوره لباس و 5 هزار افغانی کرایه داده شد.

استودیوی الاماره با تعدادی از زندانیانی که رها شده اند، مصاحبه نموده است که با استفاده از لینک ی ذیل این مصاحبه را دیده می توانید:

کیفیت عالی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل

Related posts