می 26, 2020

دشمنان روشنایی چه کسانی اند؟

دشمنان روشنایی چه کسانی اند؟

تبصره هفته:

چند روز پیش بتاریخ 7 ماه ثور در سمت شمال شهر کابل و در منطقه میرزاخیل ولسوالی میربچه کوت پایه های برق وارداتی از سوی افراد نامعلومی با بمب منفجر گردیدند که متعاقب آن برق شهر کابل و شماری از ولایات قطع شد و خانه های میلیون ها هموطن به تاریکی رفت. علی الرغم اینکه پایه های برق از طرف شب تخریب شده و در شروع کسی معلومات نداشت که این تخریبکاران روی پوشیده در این تاریکی شب  چه کسانی بودند. اما سخنگویان اداره کابل با اعلام خبر مذکور مسئولیت رویداد را به مجاهدین امارت اسلامی منسوب نمودند که رسانه های غیر منصف نیز همین خبر را استقبال کردند.

محترم ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی تخریب پایه های برق را نکوهش کرده و افزود که این کار از سوی مجاهدین امارت اسلامی صورت نگرفته است. یکتعداد از صاحبنظران آزاد پیشگویی کردند که شاید این عمل از سوی حلقه مافیای دولتی که بر  بازار نفت و گاز در شهرها کنترول دارند صورت گرفته باشد. برای اینکه مردم به  استفاده از جنراتورها و دبه های گاز مجبور شوند.  این مافیا همیشه پایه های برق را تخریب کرده و هموطنان ما را از روشنایی محروم می کنند.

شش روز پس از  رویداد بتاریخ 13 ثور رسانه ها خبر دادند که تخریب کنندگان پایه های برق میربچه کوت به همکاری مردم محلی گرفتار شده اند. تصاویری که در رسانه ها از عاملین رویداد منتشر شده است، از چهره ها و کوائف شان مشخص است که مجاهدین امارت اسلامی نبوده بلکه اجیران و ملیشه های اداره کابل هستند. با این گرفتاری مرتکبین،  به تمام هموطنان ما آن رازی که چند روز در گردوغبار تبلیغات مغلوط رسانه ها پنهان بود، آشکار گردید. حال هرکس می داند که تخریب پایه های برق و محروم نمودن میلیون ها هموطن از روشنایی کار مقامات مافیایی مربوط اداره فاسد کابل است که همیشه با چنین طرح های ظالمانه یی در تلاش ازدیاد سرمایه های خود و غارت هموطنان هستند.

مقامات فاسد اداره کابل تنها دشمنان روشنایی نیستند، بلکه برای منافع ناروای خود دشمنان معارف، بازسازی و امور انکشافی هستند. در حالیکه امارت اسلامی بصورت رسمی و تکرارا موقف محافظت از پروژه ها و تاسیسات عام المنفعه را اعلام داشته است، اما مقامات اداره کابل که در میدان عمل ابتکار را از دست داده اند، برای نگه داشت بیلانس در بخش تبلیغاتی،  همیشه به اعمال تخریبی دست می زند.

گاهی مکتب را تخریب نموده و زمانی شفاخانه یا پل را منفجر می کنند و پس از آن توسط رسانه های دروغین خود مسئولیت آن را به امارت اسلامی راجع می کنند. اما هرزمانیکه در مورد رویدادهای مذکور تحقیق صورت گرفته ، مشخص شده است که مانند رویداد میربچه کوت، همیشه نشان قدوم استخبارات اداره کابل در کار بوده است.

امارت اسلامی یکبار دیگر به همه هموطنان و جهانیان اعلام می دارد که با هیچ پروژۀ بازسازی، معارف، صحت، زراعت، پیشرفت اقتصادی، انکشافات ملی،  آسایش و آرامش هموطنان مخالفت نداریم، بلکه با تمام توان خود از آن محافظت نموده و در تلاش ترقی آن هستیم. در مناطق تحت کنترول امارت اسلامی پایه های برق، مکاتب، شفاخانه ها و تمام تاسیسات عامل منفعه محفوظ هستند و هیچکس اجازه ندارد که بخاطر منافع شخصی خود به زیربناهای ملی زیان برساند.

Related posts