می 26, 2020

ابلاغیه کمیسیون زندانیان در مورد تلاش برادران گمشده

ابلاغیه کمیسیون زندانیان در مورد تلاش برادران گمشده

چون نزده (۱۹) سال می شود مردم مسلمان افغانستان زیر چتر اشغال زندگی می کنند، و در هر ولایت و هر منطقه تفنگسالاران خودسر هر آنچه دل شان می خواست، انجام دادند و هنوز انجام می دهند.

در طی این نزده سال، اقارب و عزیزان بی شمار مردم رنج دیده ما ناپدید شده اند، که برای بازماندگان شان یک سلسله تشویش ها و مشکلات را به میان آورده اند. لهذا کمیسیون امور زندانیان امارت اسلامی افغانستان از تمام هموطنان خود محترمانه خواهش می کند که اگر کدام عزیز، رفیق و یا شناخته کسی از سوی هر کسی که گرفتار شده باشد و سپس تا اکنون در مورد او معلوماتی وجود نداشته باشد و ناپدید باشد، با شماره های ذیل واتساپ/تلفون و یا ایمیل تماس بگیرد :

شماره های تلفون و واتساپ :

  • ۰۰۹۳۷۰۷۶۲۱۰۲۲
  • ۰۰۹۳۷۹۵۱۰۴۵۳۵

آدرس ایمیل : abdulkarimkhan1441@gmail.com

بندی خود را مطابق جدول ذیل معرفی نمایید، تا کمیسیون زندانیان برای پیدا کردن آن تلاش بکند.

پی دی ایف جدول را ازین جا داونلود نمایید

Related posts