می 26, 2020

مجموعه شعری «چهچهء تفنگ من» چاپ شد

مجموعه شعری «چهچهء تفنگ من» چاپ شد

«چهچهء تفنگ من» مجموعه اشعار شهید سمیع الله سلحشور است. این مجموعه را نویسنده و شاعر نامدار قاری عبدالستار سعید صاحب ترتیب داده و اداره تالیف و ترجمه کمیسیون امور فرهنگی امارت اسلامی چاپ و پخش کرده است.

اثر منظوم «چهچهء تفنگ من» به صحافت عمده، دیزاین عالی و کاغذ مناسب در ۷۱ صفحه چاپ شده است. در آغاز کتاب، یادداشت مختصر اداره تالیف و ترجمه، و سپس مقاله قاری سعید صاحب “لحظاتی چند با شهید سلحشور” ، “اندکی تامل بر اشعار سلحشور” و سپس زندگی نامه شاعر به قلم احمد جامی صاحب، درین کتاب گنجانیده شده است.

شهید سلحشور از فاکولته ادبیات فارغ بود، اما برعکس بسیاری فارغان فاکولته ادبیات، در صحنه عمل هم ادیب بود و هم نویسنده. وی اوضاع جاری و واقعات جهادی و حماسی را با چنان هنریت بیان نموده، که همانند شاعران نابغه عطش شعری را سیراب می کند و اگر مبالغه پنداشته نشود، بعضی اشعار سلحشور، اقبال لاهوری را به یاد انسان می آورد.

شهید سلحشور بر علاوه از اینکه شاعر و نویسنده ورزیده بود. مبارز و قومندان برجسته در عرصه نظامی نیز بود. نامبرده در جهاد بر ضد تهاجم امریکایی، تکالیف زیادی را متحمل شد، درسنگرهای مختلف جنگید و در آخر، به آرمان مقدس خود، مقام عالی شهادت سرفراز شد.

خداوند متعال رضا و لقای خود را نصیب شهید سلحشور بگرداند و با “چهچهء تفنگ من” به عنوان صدقه جاریه، روح نامبرده را خوشحال بسازد.

پی دی ایف کتاب را ازین جا پایان نمائید

Related posts