می 26, 2020

قندز: دراثر بمباران دشمن در خان اباد،11 فرد ملکی شهید وزخمی شدند

قندز: دراثر بمباران دشمن در خان اباد،11 فرد ملکی شهید وزخمی شدند

بر اساس خبر، طیارات دشمن وحشی  بالای مناطق باسوس ومحفلی ولسوالی خان اباد ولایت قندز بی رحمانه بمباران کردند.

این وحشت دیروز صورت گرفت که دراثران 4 خانم ویک جوانی که چند روز پیش تازه عروسی کرده بود با خانم اش شهید و5 طفل ویک فرد ملکی دیگر زخمی شدند وبمردم خسارات هنگفت مالی نیز وارد گردیده است.

Related posts