می 26, 2020

جوزجان: دشمن وحشی در مردیان یک منزل را نابود و7 فرد ملکی را شهید وزخمی نمودند

جوزجان: دشمن وحشی در مردیان یک منزل را نابود و7 فرد ملکی را شهید وزخمی نمودند

بر اساس خبر، طیارات دشمن وحشی در قریه جنگل آریغ ولسوالی مردیان ولایت جوزجان بالای یک منزل وحشیانه بمباران کردند.

این وحشت دیشب انجام یافت که دراثران 7  فرد بی دفاع ملکی شهید وزخمی شدند که درجمع آنان یک مرد،2 خانم، 2 دختر و2 طفل شامل میباشند.

این وحشت درحالی انجام یافت که دیشب در ولسوالی خان اباد ولایت قندز بشمول زنان واطفال 11فرد بی دفاع ملکی را نیز  بی رحمانه  شهید کردند.

Related posts