می 27, 2020

میدان وردگ:3 تانگ دشمن درمرکز تخریب و8 عسکر کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، برآن عساکر اداره مزدور  درمنطقه ده افغانان  مربوطات میدانشهر مرکزولایت میدان وردگ حمله کردند که میخواستند پوسته های جدید ایجاد نمایند

حمله دیروز صورت گرفت که دراثران 3 تانگ دشمن تخریب گردید و5 عسکرکشته و3 تن دیگر زخمی شدند

همچنان مجاهدین محل رهایشی کماندو های دشمن را هاوان کاری کردند که دراثران به دشمن تلفات سنگین وارد گردید اما  رقم آن دقیقا بدست نه امده است.

Related posts