می 27, 2020

لوگر: یک پوسته دشمن در پتان تسخیر گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک پوسته دشمن را درمنطقه مقبلو ولسوالی پتان ولایت پکتیا تسخیر نمودند

پوسته متذکره دیروز از خوف حملات مجاهدین توسط عساکردشمن تخلیه گردید واساسات پوسته را حریق وعساکر مستقر دران فرار کردند.

همچنان  درمنطقه فروزخیل بر موتر قومندان پوسته حمله صورت گرفت که دراثران موتر تخریب گردید  وقومندان با محافظ ین اش به فرار موفق شدند.

Related posts