می 27, 2020

خوست: یک عراده رینجر دشمن در شهر تخریب ویک افسر پولیس دران کشته شد

بر اساس خبر، یک عراده رینجر پولیس اداره مزدور  درمنطقه باگین ها مربوطات شهر ولایت خوست شکار ماین گردید.

انفجار عصر دیروزصورت گرفت که دراثران رینجر تخریب گردید وافسر پولیس بنام تاج محمد درآن کشته ویک  عسکر دیگر دران زخمی گردید.

Related posts