می 27, 2020

هرات : یک تن اربکی در اوبه به مجاهدین تسلیم شد

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی اوبه، یک تن اربکی ( شیراحمد ولد عبدالمجید ) باشندۀ قریه جانوا که بمدت یک و نیم سال برای ادارۀ اجیر کار کرده بود، پس از درک حقایق از کارکردهای سابق خود اظهار پشیمانی شدید نموده و به مجاهدین تسلیم شده است .
2020/5/21

Related posts