می 27, 2020

هرات : یک تن ضابط اجیر در کهسان زنده دستگیر گردید

از ولایت هرات خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت 10 بجه، در منطقۀ اسلام قلعه از مربوطات ولسوالی کهسان، یک تن ضابط ( میرآغا ولد گل احمد ) از سوی مجاهدین بر مبنای معلومات دقیق استخباراتی از سوی مجاهدین زنده دستگیر شده است .

نامبرده در پوستۀ آتشان در کوچۀ بلوچ های قریه چیپه برای دشمن وظیفه اجرا می کرد.

قضیه نامبرده به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است .
2020/5/21

Related posts